نمایش همه 3 نتایج

سیم وکابل هادی نور با بهترین کیفیت بازار و استاندارد واقعی

سیم افشان هادی نور نمره 1/5
سیم و کابل

تومان400000

سیم وکابل هادی نور با بهترین کیفیت بازار و استاندارد واقعی

سیم افشان هادی نور نمره 2/5
سیم و کابل

تومان650000

کیفیت کابل عالی و دوشاخه پرسی آن از نوع چاپقی تو پر می باشد. کابل استاندارد واقعی دارد.

کابل با دوشاخه پرسی استاندارد یک ونیم متری
سیم و کابل

تومان18000